Cold Cream Marine

Sản phẩm mang lại hiệu quả làm dịu và giảm các biểu hiện kích ứng nhanh chóng. Đồng thời phục hồi lại khả năng chống chịu tự nhiên của da